Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn.


wolność-to-znaczy-odpowiedzialność-za-swe-czyny-a-nie-wstrzymywanie-ę-od-tych-czynów-wolność-to-znaczy-świadomy-czyn
janina wieczerska - zabłockawolnośćtoznaczyodpowiedzialnośćzasweczynyniewstrzymywaniesięodtychczynówświadomyczynznaczy odpowiedzialnośćodpowiedzialność zaza sweswe czynynie wstrzymywaniewstrzymywanie sięsię odod tychtych czynówwolnośćznaczy świadomyświadomy czynwolność to znaczyznaczy odpowiedzialność zaodpowiedzialność za sweza swe czynya nie wstrzymywanienie wstrzymywanie sięwstrzymywanie się odsię od tychod tych czynówznaczy świadomy czynwolność to znaczy odpowiedzialnośćznaczy odpowiedzialność za sweodpowiedzialność za swe czynya nie wstrzymywanie sięnie wstrzymywanie się odwstrzymywanie się od tychsię od tych czynówwolność to znaczy odpowiedzialność zaznaczy odpowiedzialność za swe czynya nie wstrzymywanie się odnie wstrzymywanie się od tychwstrzymywanie się od tych czynów

Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy.Wolność prasy znaczy tyle co cała konstytucja.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Nie może być demokracji bez określonych reguł. Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy.Podejmować odpowiedzialność można tylko będąc wolnym. Dlatego człowieczeństwo to wolność.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.