Wolno ci inaczej myśleć niż twoja epoka, ale nie wolno ci ubierać się inaczej.


wolno-inaczej-myść-ż-twoja-epoka-ale-nie-wolno-ubierać-ę-inaczej
marie von ebner - eschenbachwolnoinaczejmyślećniżtwojaepokaaleniewolnoubieraćsięinaczejwolno cici inaczejinaczej myślećmyśleć niżniż twojatwoja epokaale nienie wolnowolno cici ubieraćubierać sięsię inaczejwolno ci inaczejci inaczej myślećinaczej myśleć niżmyśleć niż twojaniż twoja epokaale nie wolnonie wolno ciwolno ci ubieraćci ubierać sięubierać się inaczejwolno ci inaczej myślećci inaczej myśleć niżinaczej myśleć niż twojamyśleć niż twoja epokaale nie wolno cinie wolno ci ubieraćwolno ci ubierać sięci ubierać się inaczejwolno ci inaczej myśleć niżci inaczej myśleć niż twojainaczej myśleć niż twoja epokaale nie wolno ci ubieraćnie wolno ci ubierać sięwolno ci ubierać się inaczej

Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi.Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen.W demokracji wolno głupcom głosować; w dyktaturze wolno głupcom rządzić.Jeżeli cię do rozkoszy ciągnie, to dziewczęta, które tu mają pierwsze słowo, całym sercem lgną do głupców, a przed mądrym nie inaczej się wzdrygają i nie inaczej go unikają jak skorpiona.