Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdy słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem - za darmo.


wpatruj-ę-w-niebo-i-śpiewaj-z-radoś-gdy-słoń-otula-ę-ciepłem-i-opromienia-światłem-za-darmo
phil bosmanswpatrujsięniebośpiewajradościgdysłońceotulacięciepłemopromieniaświatłemzadarmowpatruj sięw nieboniebo ii śpiewajśpiewaj zz radościgdy słońcesłońce otulaotula cięcię ciepłemciepłem ii opromieniaopromienia światłemświatłemzaza darmowpatruj się wsię w niebow niebo iniebo i śpiewaji śpiewaj zśpiewaj z radościgdy słońce otulasłońce otula cięotula cię ciepłemcię ciepłem iciepłem i opromieniai opromienia światłemopromienia światłemza darmowpatruj się w niebosię w niebo iw niebo i śpiewajniebo i śpiewaj zi śpiewaj z radościgdy słońce otula cięsłońce otula cię ciepłemotula cię ciepłem icię ciepłem i opromieniaciepłem i opromienia światłemi opromienia światłemwpatruj się w niebo isię w niebo i śpiewajw niebo i śpiewaj zniebo i śpiewaj z radościgdy słońce otula cię ciepłemsłońce otula cię ciepłem iotula cię ciepłem i opromieniacię ciepłem i opromienia światłemciepłem i opromienia światłem

Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata - na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści.Kwiat szczęścia najpiękniej rozkwita, gdy opromienia go światło miłości.jest cisza w której jeszcze słyszę między skrzydłami aniołów bijące ser­ce człowieka i widzę jak niebo błękitnieje fa­lującym światłem zórz niczym słońca złota nić w la­biryn­cie nocy pośród niespełnionych zabłąka­nych snów Wychodzi słońce, Ciepłem otu­la twarze. Wiosen­na radość.Zbru­kało słońce śnieg zewnętrznym, ob­cym światłem.Krzyż jest światłem oświetlającym niebo i ziemię.