Wpuść cielę do kościoła, a toż ino ogon wyniesie.


wpuść-cielę-do-kościoła-a-toż-ino-ogon-wyniesie
władysław stanisław reymontwpuśćcielędokościołatożinoogonwyniesiewpuść cielęcielę dodo kościołatoż inoino ogonogon wyniesiewpuść cielę docielę do kościołaa toż inotoż ino ogonino ogon wyniesiewpuść cielę do kościołaa toż ino ogontoż ino ogon wyniesiea toż ino ogon wyniesie

Nie każda żon­ka swój ogon chwali. Zwłaszcza, gdy ogon raz po raz nawali.Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi.Toż to była czys­ta prawda! Ty­le że się pobrudziła...Ino dusza jest nasza własna, a wszystko inne dzierżawcze i czasowe.Zważcie jegomość - odparł Sanczo Pansa - że to, co tam się ukazuje, to nie żadne olbrzymy, ino wiatraki.Wróbla dławi ogon pawi.