Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie.


wrażliwy-człowiek-najpierw-czuje-później-rozumie
eugeniusz kołdawrażliwyczłowieknajpierwczujepóźniejrozumiewrażliwy człowiekczłowiek najpierwnajpierw czujepóźniej rozumiewrażliwy człowiek najpierwczłowiek najpierw czujewrażliwy człowiek najpierw czuje

Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły.Kobieta staje się przyjacielem mężczyzny według następującej kolejności: najpierw kompani, później kochankowie, a następnie tylko przyjaciele.Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie .Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć.Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.