Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia. Jeśli chcesz być kochany, kochaj.


wskażę-ci-środek-który-wzbudza-miłość-bez-lęku-bez-ziół-i-bez-żadnego-czarodziejskiego-zaklęcia-jeśli-chcesz-być-kochany-kochaj
anonimwskażęśrodekktórywzbudzamiłośćbezlękuziółżadnegoczarodziejskiegozaklęciajeślichceszbyćkochanykochajwskażę cici środekktóry wzbudzawzbudza miłośćmiłość bezbez lękubez ziółziół ii bezbez żadnegożadnego czarodziejskiegoczarodziejskiego zaklęciajeśli chceszchcesz byćbyć kochanywskażę ci środekktóry wzbudza miłośćwzbudza miłość bezmiłość bez lękubez ziół iziół i bezi bez żadnegobez żadnego czarodziejskiegożadnego czarodziejskiego zaklęciajeśli chcesz byćchcesz być kochanyktóry wzbudza miłość bezwzbudza miłość bez lękubez ziół i bezziół i bez żadnegoi bez żadnego czarodziejskiegobez żadnego czarodziejskiego zaklęciajeśli chcesz być kochanyktóry wzbudza miłość bez lękubez ziół i bez żadnegoziół i bez żadnego czarodziejskiegoi bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia

Wskażę ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia: jeśli chcesz być kochany, kochaj. -Seneka
wskażę-środek-który-wzbudza-miłość-bez-lęku-bez-ziół-i-bez-żadnego-czarodziejskiego-zaklęcia-śli-chcesz-być-kochany-kochaj
Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. -Seneka
jeśli-chcesz-być-kochany-kochaj-sam
Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie-może-istnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Równowaga wewnętrzna to kłaść się wieczorem bez lęku i wstawać rano bez męki. -Francoise Sagan
równowaga-wewnętrzna-to-kłaść-ę-wieczorem-bez-lęku-i-wstawać-rano-bez-męki