Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą.


wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
tacytwspólneniebezpieczeństwonależyodpieraćzgodąwspólne niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo należynależy odpieraćodpierać zgodąwspólne niebezpieczeństwo należyniebezpieczeństwo należy odpieraćnależy odpierać zgodąwspólne niebezpieczeństwo należy odpieraćniebezpieczeństwo należy odpierać zgodąwspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą

Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami. -Stanisław Brzozowski
swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć. -Anna Kamieńska
prawdziwa-zgoda-na-życie-jest-jednocześnie-zgodą-na-śmierć
Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym