Wspólnota nie jest sumą interesów lecz sumą ofiar.


wspólnota-nie-jest-sumą-interesów-lecz-sumą-ofiar
antoine de saint - exuperywspólnotaniejestsumąinteresówleczofiarwspólnota nienie jestjest sumąsumą interesówinteresów leczlecz sumąsumą ofiarwspólnota nie jestnie jest sumąjest sumą interesówsumą interesów leczinteresów lecz sumąlecz sumą ofiarwspólnota nie jest sumąnie jest sumą interesówjest sumą interesów leczsumą interesów lecz sumąinteresów lecz sumą ofiarwspólnota nie jest sumą interesównie jest sumą interesów leczjest sumą interesów lecz sumąsumą interesów lecz sumą ofiar

Człowiek jest sumą swoich doświadczeń... -kate-em
człowiek-jest sumą-swoich-doświadczeń
Świat jest sumą tego, co przeminęło. -Novalis
Świat-jest-sumą-tego-co-przeminęło
Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań. -Anonim
doświadczenie-jest-sumą-naszych-rozczarowań
Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń. -Salvador Dali
piękno-jest-tylko-sumą-świadomoś-naszych-zboczeń
His­to­ria świata jest sumą te­go, cze­go można było uniknąć. -Bertrand Russell
his­to­ria-świata-jest sumą-te­go-cze­go-można-było-uniknąć
Suma inteligencji na planecie jest stała, liczba ludności rośnie. -Aksjomat Cole'a
suma-inteligencji-na-planecie-jest-stała-liczba-ludnoś-rośnie