Wspo­minają, bo chcą być zapamiętani.


wspo­minają-bo chcą-być-zapamiętani
kamila 6wspo­minająbo chcąbyćzapamiętanibo chcą byćbyć zapamiętanibo chcą być zapamiętani

Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią. -Oscar Wilde
mężczyź-zawsze-chcą-być-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-zaś-chcą-żeby-mężczyzna-był-ich-ostatnią
Wspo­minaj­cie mnie zaw­sze z uśmie­chem i ra­dością - bo tyl­ko to ma sens. Gdy­byście mieli mnie wspo­minać przez łzy - le­piej o mnie zapomnijcie. -Michael Landon
wspo­minaj­cie-mnie-zaw­sze-z uśmie­chem-i ra­dośą- bo tyl­ko-to  sens-gdy­byście mieli-mnie-wspo­minać-przez-łzy- ­piej
Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny. -Oscar Wilde
mężczyź-chcą-być-zawsze-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-pragną-być-ostatnią-namiętnośą-mężczyzny
na­wet cnotliwe chcą być szczęsliwe  -poeta wyklęty
na­wet-cnotliwe-chcą-być-szczęsliwe 
Umar­li chcą być pocho­wani w sercach. -Ernst Junger
umar­li-chcą-być-pocho­wani-w sercach