Wspomnienie jest rajem, z którego nic nas nie może wypędzić.


wspomnienie-jest-rajem-z-którego-nic-nas-nie-może-wypędzić
jean paulwspomnieniejestrajemktóregonicnasniemożewypędzićwspomnienie jestjest rajemz któregoktórego nicnic nasnas nienie możemoże wypędzićwspomnienie jest rajemz którego nicktórego nic nasnic nas nienas nie możenie może wypędzićz którego nic nasktórego nic nas nienic nas nie możenas nie może wypędzićz którego nic nas niektórego nic nas nie możenic nas nie może wypędzić

Pamięć jest jedynym rajem, z którego nie możemy być wypędzeni.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.Młodym mężczyzną jest ten, którego kobieta może uszczęśliwić lub unieszczęśliwić. Dojrzałym ten, którego już nie może uszczęśliwić.Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego, czego zrobić nie może, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może.Szczęśliwe wspomnienie jest może na ziemi prawdziwsze od samego szczęścia.