Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo.


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
mockingbirdwstydmi za swo­jeczłowieczeństwowstyd mi za swo­jemi za swo­je człowieczeństwowstyd mi za swo­je człowieczeństwo

Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić.Zanika wypielęgnowane człowieczeństwo.Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić.Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice.Żal, jeśli człowieczeństwo jest tylko cienką powłoką dla bestii.Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.