Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.


wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
charles darwinwstydliwośćtonajbardziejcharakterystycznaludzkaludzkichcechwstydliwość –najbardziej charakterystycznacharakterystyczna ii najbardziejnajbardziej ludzkaludzka zz ludzkichludzkich cech– to najbardziejnajbardziej charakterystyczna icharakterystyczna i najbardzieji najbardziej ludzkanajbardziej ludzka zludzka z ludzkichz ludzkich cechwstydliwość – to najbardziej– to najbardziej charakterystycznanajbardziej charakterystyczna i najbardziejcharakterystyczna i najbardziej ludzkai najbardziej ludzka znajbardziej ludzka z ludzkichludzka z ludzkich cechwstydliwość – to najbardziej charakterystyczna– to najbardziej charakterystyczna inajbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzkacharakterystyczna i najbardziej ludzka zi najbardziej ludzka z ludzkichnajbardziej ludzka z ludzkich cech

Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków.Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań.Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.