Wszędzie było ciem­no tyl­ko z sa­lonu tliło się światło, światło życia.... Ale nie two­jego, Two­je było pus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kach które właśnie pochłonęłaś całą sobą. Żryj na zdro­wie jes­li myślisz że cze­kola­da ukoi Twój ból....


wszędzie-było-ciem­no-tyl­ko-z ­lonu-tliło ę-światło-światło-życia-ale nie two­jego-two­-było-pus­te-jak pu­dełko
agnimwszędziebyłociem­notyl­koz sa­lonutliło sięświatłoświatłożyciaale nie two­jegotwo­jepus­tejak pu­dełkopo cze­kolad­kachktórewłaśniepochłonęłaścałąsobąryj na zdro­wiejes­limyśliszże cze­kola­daukoitwójbólwszędzie byłobyło ciem­nociem­no tyl­kotyl­ko z sa­lonuz sa­lonu tliło siętliło się światłoświatło życiatwo­je byłobyło pus­tepus­te jak pu­dełkojak pu­dełko po cze­kolad­kachpo cze­kolad­kach którektóre właśniewłaśnie pochłonęłaśpochłonęłaś całącałą sobąŻryj na zdro­wie jes­lijes­li myśliszmyślisz że cze­kola­daże cze­kola­da ukoiukoi twójtwój bólwszędzie było ciem­nobyło ciem­no tyl­kociem­no tyl­ko z sa­lonutyl­ko z sa­lonu tliło sięz sa­lonu tliło się światłotwo­je było pus­tebyło pus­te jak pu­dełkopus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kachjak pu­dełko po cze­kolad­kach którepo cze­kolad­kach które właśniektóre właśnie pochłonęłaśwłaśnie pochłonęłaś całąpochłonęłaś całą sobąŻryj na zdro­wie jes­li myśliszjes­li myślisz że cze­kola­damyślisz że cze­kola­da ukoiże cze­kola­da ukoi twójukoi twój ból

Życie jest jak pu­dełko cze­kola­dek, nig­dy nie wiesz, co się trafi. -Forrest Gump
Życie-jest jak pu­dełko-cze­kola­dek-nig­dy-nie wiesz-co ę-trafi
Życie jest jak pu­dełko cze­kola­dek, nig­dy nie wiesz co dostaniesz. -Winston Groom
Życie-jest jak pu­dełko-cze­kola­dek-nig­dy-nie wiesz-co dostaniesz