Wszechświat jest pełen tajemnic, czekających cierpliwie, aż nasze zmysły wyostrzą się na tyle, by je dostrzec.


wszechświat-jest-peł-tajemnic-czekających-cierpliwie-aż-nasze-zmysły-wyostrzą-ę-na-tyle-by-dostrzec
eden philpotswszechświatjestpełentajemnicczekającychcierpliwienaszezmysływyostrząsięnatylebydostrzecwszechświat jestjest pełenpełen tajemnicczekających cierpliwieaż naszenasze zmysłyzmysły wyostrząwyostrzą sięsię nana tyleby jeje dostrzecwszechświat jest pełenjest pełen tajemnicaż nasze zmysłynasze zmysły wyostrzązmysły wyostrzą sięwyostrzą się nasię na tyleby je dostrzecwszechświat jest pełen tajemnicaż nasze zmysły wyostrząnasze zmysły wyostrzą sięzmysły wyostrzą się nawyostrzą się na tyleaż nasze zmysły wyostrzą sięnasze zmysły wyostrzą się nazmysły wyostrzą się na tyle

Często krytykuje się swych przyjaciół tylko dla udowodnienia, że ma się na tyle przenikliwości, by dostrzec ich przywary.Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: Jesteście aresztowani!Najwyraźniej/sza/ W ciemną noc wzrok wyostrza Wyob­raźnia śni K.A.Sz. 09.04.2016r.Tyle rzeczy mignęło przed oczami, a nasze oczy ich nie widziały.Mimo bowiem samodzielności i prawnego zrównania z mężczyznami, wiele kobiet tęskni za oparciem, pewnością, poczuciem bezpieczeństwa. Dlatego też jawnie lub potajemnie wspominają często swoje dzieciństwo. Wyrzuciły z pamięci fakty przykre; nie przyznają się, że czas dorastania był dla nich o tyle pełen radości, ile smutków i upokarzających doznań nieraz.Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój