Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje.


wszechświat-jest-zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i-zapamiętuje
karol irzykowskiwszechświatjestzwierzęciemktórenaswidzisłuchazapamiętujewszechświat jestjest zwierzęciemktóre nasnas widzisłucha ii zapamiętujewszechświat jest zwierzęciemktóre nas widzisłucha i zapamiętuje

Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje.Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody.Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody.W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy.