wszechświat-to oj­ciec-na­tura-to mat­ka-~pa­weł-rychlica 
rychcikwszechświatto oj­ciecna­turato mat­ka~pa­wełrychlica wszechświat to oj­ciec~pa­weł rychlica