Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania.


wszechpotężna-jest-miłość-która-wszystko-tworzy-wszystko-ochrania
johann wolfgang goethewszechpotężnajestmiłośćktórawszystkotworzyochraniawszechpotężna jestjest miłośćktóra wszystkowszystko tworzywszystko ochraniawszechpotężna jest miłośćktóra wszystko tworzy

Wszechpotężna jest miłość, która wszys­tko tworzy, wszys­tko ochrania. -Johann Wolfgang Goethe
wszechpotężna-jest miłość-która-wszys­tko-tworzy-wszys­tko-ochrania
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Miłość, co daje siłę wszystko znieść, za wszystko może wystarczyć. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-co-daje-łę-wszystko-znieść-za-wszystko-może-wystarczyć