Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca.


wszelka-dobra-dusza-jest-jako-świeca-sama-ę-wypali-a-drugim-przyświeca
edmund bojanowskiwszelkadobraduszajestjakoświecasamasięwypalidrugimprzyświecawszelka dobradobra duszadusza jestjest jakojako tata świecasama sięsię wypalidrugim przyświecawszelka dobra duszadobra dusza jestdusza jest jakojest jako tajako ta świecasama się wypalia drugim przyświecawszelka dobra dusza jestdobra dusza jest jakodusza jest jako tajest jako ta świecawszelka dobra dusza jest jakodobra dusza jest jako tadusza jest jako ta świeca

Jest zasadą, że wszelka religia prześladowana staje się sama prześladowczą: skoro tylko bowiem, jakimkolwiek przypadkiem, zdoła wydobyć się z ucisku, atakuje religię, która ją uciskała, nie jako religię, ale jako tyranię.Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim - jako farsa.Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim – jako farsa.Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru.Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nimKto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim.