Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani staran­nie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi.


wszelka-innowacja-nie-jest-zasługą-badań-rynkowych-ani-staran­nie-dobranych-grup-dyskusyjnych-ale-dziełem-rozzłoszczonych-ludzi
tom peterswszelkainnowacjaniejestzasługąbadańrynkowychanistaran­niedobranychgrupdyskusyjnychaledziełemrozzłoszczonychludziwszelka innowacjainnowacja nienie jestjest zasługązasługą badańbadań rynkowychrynkowych aniani staran­niestaran­nie dobranychdobranych grupgrup dyskusyjnychale dziełemdziełem rozzłoszczonychrozzłoszczonych ludziwszelka innowacja nieinnowacja nie jestnie jest zasługąjest zasługą badańzasługą badań rynkowychbadań rynkowych anirynkowych ani staran­nieani staran­nie dobranychstaran­nie dobranych grupdobranych grup dyskusyjnychale dziełem rozzłoszczonychdziełem rozzłoszczonych ludziwszelka innowacja nie jestinnowacja nie jest zasługąnie jest zasługą badańjest zasługą badań rynkowychzasługą badań rynkowych anibadań rynkowych ani staran­nierynkowych ani staran­nie dobranychani staran­nie dobranych grupstaran­nie dobranych grup dyskusyjnychale dziełem rozzłoszczonych ludziwszelka innowacja nie jest zasługąinnowacja nie jest zasługą badańnie jest zasługą badań rynkowychjest zasługą badań rynkowych anizasługą badań rynkowych ani staran­niebadań rynkowych ani staran­nie dobranychrynkowych ani staran­nie dobranych grupani staran­nie dobranych grup dyskusyjnych

Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi.Kobieta czarująca mężczyznę działa nie tylko na jego wrażliwość miłosną, ale pobudza i ożywia w ogóle jego ducha. Nie jest to wcale jej dziełem i zasługą, lecz popędu najbardziej twórczego ze wszystkich.Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie.Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebieŻycie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.. . . Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze jaka jest jego Własna Legenda. W tym okresie życia wszystko jest jasne, wszystko jest możliwe, ludzie nie boją się ani pragnień ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe.