Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką.


wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
fryderyk schlegelwszelkasztukapowinnastaćsięnaukąwszelkanaukasztukąwszelka sztukasztuka powinnapowinna staćstać sięsię naukąwszelka naukanaukasztukąwszelka sztuka powinnasztuka powinna staćpowinna stać sięstać się naukąwszelka naukawszelka sztuka powinna staćsztuka powinna stać siępowinna stać się naukąwszelka sztuka powinna stać sięsztuka powinna stać się nauką

Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem
nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Wszelka sztuka jest zarazem powierzchnią i symbolem. -Oscar Wilde
wszelka-sztuka-jest-zarazem-powierzchnią-i-symbolem
Nauka uspokaja. Sztuka jest, by denerwować. -Georges Braque
nauka-uspokaja-sztuka-jest-by-denerwować
Do trzech ra­zy sztuka Ale co, gdy za czwar­tym wypłynie ta nauka  -Kazik Staszewski
do trzech-ra­zy-sztuka-ale-co-gdy-za czwar­tym-wypłynie- nauka 
Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością. -Michał Anioł
wszelki-gniew-wszelką-nędzę-i-moc-wszelką-złe-losy-zmoże-kto-zbrojny-miłośą