wszys­cy czekają nikt uda­je, że nie is­tnieje i ktoś w tle się śmieje 


wszys­cy-czekają-nikt-uda­-że nie is­tnieje-i-ktoś-w tle ę-śmieje 
nie.wiemwszys­cyczekająniktuda­jeże nie is­tniejektośw tle sięśmieje wszys­cy czekajączekają niktnikt uda­jeże nie is­tnieje ii ktośktoś w tle sięw tle się śmieje wszys­cy czekają niktczekają nikt uda­jeże nie is­tnieje i ktośi ktoś w tle sięktoś w tle się śmieje wszys­cy czekają nikt uda­jeże nie is­tnieje i ktoś w tle sięi ktoś w tle się śmieje że nie is­tnieje i ktoś w tle się śmieje 

Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. -Jonathan Davis
Śmieje­cie ę-ze mnie-bo jes­tem-in­ny-ja ę-śmieję-z was-bo wszys­cy-jes­teście-­cy-sami
Nasz świat nie is­tnieje, jeżeli nie is­tnieje ktoś inny. -NightHuntress
nasz-świat-nie is­tnieje-żeli-nie is­tnieje-ktoś-inny
Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer
uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
Naprawdę starym jest się wówczas, kiedy się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. -Magdalena Samozwaniec
naprawdę-starym-jest-ę-wówczas-kiedy-ę-to-powie-o-sobie-w-towarzystwie-a-nikt-ę-nie-śmieje-i-nie-zaprzecza