Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne.


wszys­cy-ludzie-ludzie-każdej-wiary-i ra­sy-ze wszys­tkich-war­stw-społecznych-usłysze­li-wte­dy-że w ame­ryce-nasze-przez­nacze­nie
barack obamawszys­cyludzieludziekażdejwiaryi ra­syze wszys­tkichwar­stwspołecznychusłysze­liwte­dyże w ame­rycenaszeprzez­nacze­niejest wspólnee jak będziemyra­zemmarze­niamogąbyćwspólnewszys­cy ludzieludzie każdejkażdej wiarywiary i ra­syze wszys­tkich war­stwwar­stw społecznychusłysze­li wte­dyże w ame­ryce naszenasze przez­nacze­nieprzez­nacze­nie jest wspólneŻe jak będziemy ra­zemnasze marze­niamarze­nia mogąmogą byćbyć wspólneludzie każdej wiarykażdej wiary i ra­syze wszys­tkich war­stw społecznychże w ame­ryce nasze przez­nacze­nienasze przez­nacze­nie jest wspólnenasze marze­nia mogąmarze­nia mogą byćmogą być wspólne

Te­go dnia Ty od­szedłeś a przyszedł deszcz, by ra­zem z Twoim uczu­ciem zmyć nasze wspólne inic­jały na­pisa­ne białą kredą na chodniku. -Riot
te­go-dnia-ty od­szedłeś-a przyszedł-deszcz-by ra­zem-z twoim-uczu­ciem-zmyć-nasze-wspólne-inic­jały-na­pisa­ne-białą-kredą