Wszys­tko się zat­rzy­mało . Moj mózg się zat­rzy­mał . Mo­ze to świat się skończył ? A przy­naj­mniej mój świat .


wszys­tko ę-zat­rzy­ło-moj-mózg ę-zat­rzy­ł-mo­ze-to świat ę-skończył-a-przy­naj­mniej-mój-świat
maksymilian97wszys­tko sięzat­rzy­małomojmózg sięzat­rzy­małmo­zeto świat sięskończyłprzy­naj­mniejmójświatwszys­tko się zat­rzy­małozat­rzy­małomojmoj mózg sięmózg się zat­rzy­małzat­rzy­małmo­zemo­ze to świat sięto świat się skończyłskończyłprzy­naj­mniej mójmój światświatwszys­tko się zat­rzy­małomoj mózg sięmoj mózg się zat­rzy­małmózg się zat­rzy­małmo­ze to świat sięmo­ze to świat się skończyłto świat się skończyła przy­naj­mnieja przy­naj­mniej mójprzy­naj­mniej mój światmój światmoj mózg się zat­rzy­małmoj mózg się zat­rzy­małmo­ze to świat się skończyłmo­ze to świat się skończyła przy­naj­mniej mója przy­naj­mniej mój światprzy­naj­mniej mój światmoj mózg się zat­rzy­małmo­ze to świat się skończyła przy­naj­mniej mój świata przy­naj­mniej mój świat

Hit­le­ra zat­rzy­mała zima, Nic nie zat­rzy­mało Stalina.Czas się zat­rzy­mał na tej łące Nad na­mi tańczą ważki splecione I tyl­ko trochę pok­rzy­wa piecze Sto­py wędrówką umęczone Chab­ry błęki­tem swoim kuszą By chwilkę przy nich po­leżeć, pomarzyć W cu­dow­nym błęki­cie się zanurzyć I chwi­li od­dać się odważyć. Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci.Zat­rzy­mał się czas Se­kun­dy ukojenia Zadowolenie 13.03.2015. றiℓℓ...Chciałabym, by czas się zat­rzy­mał, bym nig­dy Was nie mogła stracić...