Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
karol kurpińskiwszys­tkoco sięstałostać sięmu­siałoi tyl­koto sięsta­niestaćmusiwszys­tko co sięco się stałostać się mu­siałoi tyl­ko to sięto się sta­nieco się staćstać musiwszys­tko co się stałoi tyl­ko to się sta­nieco się stać musi

Praca [tych] ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom. Księga Tysiąclecia 5,9. -Biblia
praca-tych-ludzi-musi-ę-stać-ęższa-aby-ę-ą-zajęli-a-nie-skłaniali-ę-ku-fałszywym-wieściom-księga-tysiąclecia-59