Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem.


wszys­tko-cze­go ę-wstydzisz-wszys­tkie-two­-sek­re­ty-i to co chcesz-w so­bie-zmienić-czy­-ciebie-tym-kim-jes­teś-to two­ja-ła
tkaczu32wszys­tkocze­go sięwstydziszwszys­tkietwo­jesek­re­tyi to co chceszw so­biezmienićczy­niciebietymkimjes­teśto two­jasiłaod­rzuć ją a sta­niesz sięni­kimi nie będzieszczłowiekiemwszys­tko cze­go sięcze­go się wstydziszwszys­tkie two­jetwo­je sek­re­tysek­re­ty i to co chceszi to co chcesz w so­biew so­bie zmienićzmienić czy­niczy­ni ciebieciebie tymtym kimkim jes­teśto two­ja siłaod­rzuć ją a sta­niesz się ni­kimni­kim i nie będzieszi nie będziesz człowiekiemwszys­tko cze­go się wstydziszwszys­tkie two­je sek­re­tytwo­je sek­re­ty i to co chceszsek­re­ty i to co chcesz w so­biei to co chcesz w so­bie zmienićw so­bie zmienić czy­nizmienić czy­ni ciebieczy­ni ciebie tymciebie tym kimtym kim jes­teśod­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będzieszni­kim i nie będziesz człowiekiem

Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz. -William
wiem-kim-jes­teś-i kim-chciałbyś-być-ale-prze­de-wszys­tkim-wiem-że tym-kimś-nig­dy-nie będziesz
Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara
im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona
dziś-zdałem-so­bie-sprawę-te wszys­tkie-mo­-dzi­wac­twa-wszys­tko-co ro­bię-na opak-cała-od­mien­ność- ja po pros­-sta­ram ę