Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze.


wszys­tko-jest poezją-a naj­mniej-poezją-jest na­pisa­ny-wier­sz-każdy-jest poetą-a naj­mniej-poetą-jest poeta-piszący-wiersze
edward stachurawszys­tkojest poezjąa naj­mniejpoezjąjest na­pisa­nywier­szkażdyjest poetąpoetąjest poetapiszącywierszewszys­tko jest poezjąa naj­mniej poezjąpoezją jest na­pisa­nyjest na­pisa­ny wier­szkażdy jest poetąa naj­mniej poetąpoetą jest poetajest poeta piszącypiszący wierszea naj­mniej poezją jest na­pisa­nypoezją jest na­pisa­ny wier­sza naj­mniej poetą jest poetapoetą jest poeta piszącyjest poeta piszący wierszea naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sza naj­mniej poetą jest poeta piszącypoetą jest poeta piszący wierszea naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze

Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. -Edward Stachura
wszystko-jest-poezją-każdy-jest-poetą
Być poetą - znaczy mówić światu
być-poetą-znaczy-mówić-światu-nie-bo-tylko-to-jest-poezją-nieustają-szukanie
El poeta que estuviera satisfecho del mundo en que vive, no sería poeta. -Giovanni Papini
el-poeta-estuviera-satisfecho-del-mundo-vive-no-sería-poeta
Każdy za­kocha­ny jest poetą. -Platon
każdy-za­kocha­ny-jest poetą
Po­mimo wszys­tko w kłam­stwie jest co naj­mniej krzta prawdy... -NieBędęJulią
po­mimo-wszys­tko-w kłam­stwie-jest co naj­mniej-krzta-prawdy