Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa.


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
tales z miletuwszys­tkojest z wo­dyz wo­dypow­stałoi z wo­dy sięskładawszys­tko jest z wo­dyz wo­dy pow­stałopow­stało i z wo­dy sięi z wo­dy się składaz wo­dy pow­stało i z wo­dy siępow­stało i z wo­dy się składaz wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa

Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja. -Logos
dopóki-w związku-jest mo­tyw-jest też-ak­cja-to-wszys­tko ę-składa-na to-że jest mo­tywac­ja-a-mo­tyw-może-być-różny
Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco-  -Writer
bóg-po­wie­dział- niech ę-stanie-i-tak-też ę-stało-po­tem-stworzył-bóg-człowieka-i-wszys­tko ę-posrało-ivo-vuco- 
Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi