Wszys­tko już było i wszys­tko jeszcze będzie.


wszys­tko-już-było-i wszys­tko-jeszcze-będzie
wiesław brudzińskiwszys­tkojużbyłoi wszys­tkojeszczebędziewszys­tko jużjuż byłobyło i wszys­tkoi wszys­tko jeszczejeszcze będziewszys­tko już byłojuż było i wszys­tkobyło i wszys­tko jeszczei wszys­tko jeszcze będziewszys­tko już było i wszys­tkojuż było i wszys­tko jeszczebyło i wszys­tko jeszcze będziewszys­tko już było i wszys­tko jeszczejuż było i wszys­tko jeszcze będzie

Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje