Wszys­tko kończy się piosenką.


wszys­tko-kończy ę-piosenką
pierre augustin caron de beaumarchaiswszys­tkokończy siępiosenkąwszys­tko kończy siękończy się piosenkąwszys­tko kończy się piosenką

Po­myślę o tym wszys­tkim jut­ro (...), mi­mo wszys­tko, życie się dzi­siaj nie kończy. -Margaret Mitchell
po­myślę-o tym-wszys­tkim-jut­ro-mi­mo-wszys­tko-życie ę-dzi­siaj-nie kończy
To wszys­tko się zbyt szyb­ko dzieje.. Życie za szyb­ko się kończy...[*]  -stokrotka123
to wszys­tko ę-zbyt-szyb­ko-dzieje-Życie-za szyb­ko ę-kończy 
Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje