Wszys­tko mnie bo­li, gdzie byś mnie nie dot­knął, to mnie bo­li. Gdzie byś nie strze­lił, to tra­fisz we mnie.


wszys­tko-mnie-bo­li-gdzie-byś-mnie-nie dot­knął-to mnie-bo­li-gdzie byś-nie strze­lił-to tra­fisz-we mnie
edward stachurawszys­tkomniebo­ligdziebyśnie dot­knąłto mniebo­ligdzie byśnie strze­liłto tra­fiszwe mniewszys­tko mniemnie bo­ligdzie byśbyś mniemnie nie dot­knąłto mnie bo­ligdzie byś nie strze­liłto tra­fisz we mniewszys­tko mnie bo­ligdzie byś mniebyś mnie nie dot­knąłgdzie byś mnie nie dot­knął

Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie. -Edward Stachura
wszystko-mnie-boli-gdzie-byś-mnie-nie-dotknął-to-mnie-boli-gdzie-byś-nie-strzelił-to-trafisz-we-mnie
Jes­tem pod wodą... Krzyczę Two­je imię... Nie słyszysz mnie... To­pię się we włas­nych łzach... Gdy­byś mnie słyszał... Ura­towałbyś mnie... -patka5463
jes­tem-pod-wodą-krzyczę-two­-imię-nie-słyszysz-mnie-to­pię ę-we włas­nych-łzach-gdy­byś-mnie-słyszał-ura­towałbyś