wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ?? 


wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
badtomekwszys­tkona­bierako­lorówczyje do­pierotra­ci wszys­tko na­bierana­biera ko­lorówko­lorów czyczy je do­pieroje do­piero tra­ciwszys­tko na­biera ko­lorówna­biera ko­lorów czyko­lorów czy je do­pieroczy je do­piero tra­ciwszys­tko na­biera ko­lorów czyna­biera ko­lorów czy je do­pieroko­lorów czy je do­piero tra­ciwszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­pierona­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci

Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło, wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna. -Jan Twardowski
kiedy-wy­daje-ę-że wszys­tko ę-skończyło-wte­dy-do­piero-wszys­tko ę-zaczyna