Wszys­tko spra­wiało, że czułam się źle Zaczęłam chro­nić się przed wszystkim Te­raz wiem, że to co stra­ciłam odeszło w da­leką drogę...


wszys­tko-spra­wiało-że czułam ę-ź-zaczęłam-chro­ć ę-przed-wszystkim-te­raz-wiem-że to co stra­łam-odeszło-w da­leką
opuszczonawszys­tkospra­wiałoże czułam sięźlezaczęłamchro­nić sięprzedwszystkimte­razwiemże to co stra­ciłamodeszłow da­lekądrogęwszys­tko spra­wiałoże czułam się źleźle zaczęłamzaczęłam chro­nić sięchro­nić się przedprzed wszystkimwszystkim te­razte­raz wiemże to co stra­ciłam odeszłoodeszło w da­lekąw da­leką drogęże czułam się źle zaczęłamźle zaczęłam chro­nić sięzaczęłam chro­nić się przedchro­nić się przed wszystkimprzed wszystkim te­razwszystkim te­raz wiemże to co stra­ciłam odeszło w da­lekąodeszło w da­leką drogęże czułam się źle zaczęłam chro­nić sięźle zaczęłam chro­nić się przedzaczęłam chro­nić się przed wszystkimchro­nić się przed wszystkim te­razprzed wszystkim te­raz wiemże to co stra­ciłam odeszło w da­leką drogęże czułam się źle zaczęłam chro­nić się przedźle zaczęłam chro­nić się przed wszystkimzaczęłam chro­nić się przed wszystkim te­razchro­nić się przed wszystkim te­raz wiem

Jak byłem małym dziec­kiem, wszys­tko czułem, ale nic nie wie­działem. Te­raz wszys­tko wiem i nic nie czuję. -Jerzy Kosiński
jak-byłem-łym-dziec­kiem-wszys­tko-czułem-ale-nic-nie wie­działem-te­raz wszys­tko-wiem-i nic-nie czuję