Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać.


wszyscy-chcą-iść-do-nieba-ale-nikt-nie-chce-umierać
anonimwszyscychcąiśćdoniebaaleniktniechceumieraćwszyscy chcąchcą iśćiść dodo niebaale niktnikt nienie chcechce umieraćwszyscy chcą iśćchcą iść doiść do niebaale nikt nienikt nie chcenie chce umieraćwszyscy chcą iść dochcą iść do niebaale nikt nie chcenikt nie chce umieraćwszyscy chcą iść do niebaale nikt nie chce umierać

Wszyscy chcą zmieniać świat, ale nikt nie chce zmienić siebie.Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym.Żyć długo chcą wszyscy, ale starym nikt nie chce być.Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem.Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne.Nikt nie posuwa się za daleko, chyba, że nie wie, dokąd chce iść.