Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.


wszyscy-chcą-naszego-dobra-nie-dajcie-go-sobie-zabrać
stanisław jerzy lecwszyscychcąnaszegodobraniedajciegosobiezabraćwszyscy chcąchcą naszegonaszego dobranie dajciedajcie gogo sobiesobie zabraćwszyscy chcą naszegochcą naszego dobranie dajcie godajcie go sobiego sobie zabraćwszyscy chcą naszego dobranie dajcie go sobiedajcie go sobie zabraćnie dajcie go sobie zabrać

Wszys­cy chcą nasze­go dob­ra. Nie daj­cie go so­bie zabrać -Stanisław Jerzy Lec
wszys­cy-chcą-nasze­go-dob­ra-nie-daj­cie-go-so­bie-zabrać
Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy -Mahatma Gandhi
inni-nie-mogą-nam-zabrać-naszego-szacunku-dla-siebie-śli-im-go-nie-oddamy
Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne
poczucie-dobra-i-zła-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
Wszyscy sobie zazdrościm, a to jest największym dowodem, iż nie mamy sobie czego zazdrościć. -Ignacy Krasicki
wszyscy-sobie-zazdrościm-a-to-jest-największym-dowodem-iż-nie-mamy-sobie-czego-zazdrość
Dziwne, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze. -Lew Tołstoj
dziwne-jak-wszyscy-ukrywamy-że-jednym-z-głównych-motorów-naszego-życia-są-pieniądze