Wszyscy jesteśmy ignorantami, tylko każdy w innej dziedzinie.


wszyscy-jesteśmy-ignorantami-tylko-każdy-w-innej-dziedzinie
jenny holtzerwszyscyjesteśmyignorantamitylkokażdyinnejdziedziniewszyscy jesteśmyjesteśmy ignorantamitylko każdykażdy ww innejinnej dziedziniewszyscy jesteśmy ignorantamitylko każdy wkażdy w innejw innej dziedzinietylko każdy w innejkażdy w innej dziedzinietylko każdy w innej dziedzinie

Wszyscy jesteśmy tylko Jego narzędziami, robimy swoją część i przeminiemy.Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami.Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Wszyscy jesteśmy zerem dla robaków.