Wszyscy jesteśmy pomyleni, ale tego, kto umie analizować swoje urojenia, nazywa się filozofem.


wszyscy-jesteśmy-pomyleni-ale-tego-kto-umie-analizować-swoje-urojenia-nazywa-ę-filozofem
ambrose gwinett biercewszyscyjesteśmypomylenialetegoktoumieanalizowaćswojeurojenianazywasięfilozofemwszyscy jesteśmyjesteśmy pomyleniale tegokto umieumie analizowaćanalizować swojeswoje urojenianazywa sięsię filozofemwszyscy jesteśmy pomylenikto umie analizowaćumie analizować swojeanalizować swoje urojenianazywa się filozofemkto umie analizować swojeumie analizować swoje urojeniakto umie analizować swoje urojenia

Jeżeli pamiętamy, że wszyscy jesteśmy pomyleni, to tajemnice znikają, a życie staje się zrozumiałe.Wszys­cy jes­teśmy po­myle­ni, ale te­go, kto umie ana­lizo­wać swo­je uro­jenia, na­zywa się filozofem.Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.Cierpienie jest surowym, ale uczonym mistrzem dla tego, kto umie przyjąć od niego niezawodne lekcje.Wszyscy mężczyźni powinni mieć swoje Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.