Wszyscy kochają zakochanego.


wszyscy-kochają-zakochanego
ralph waldo emersonwszyscykochajązakochanegowszyscy kochająkochają zakochanegowszyscy kochają zakochanego

Dla zakochanego - ja jestem ja, ty jesteś ty, my jesteśmy my. A wszyscy inni są obcy.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.Dojrzałej kobiecie przydać piękna może już jedynie oko zakochanego mężczyzny.Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny.