Wszyscy ludzie śmieją się w tym samym języku.


wszyscy-ludzie-śmieją-ę-w-tym-samym-języku
anonimwszyscyludzieśmiejąsiętymsamymjęzykuwszyscy ludzieludzie śmiejąśmieją sięw tymtym samymsamym językuwszyscy ludzie śmiejąludzie śmieją sięśmieją się wsię w tymw tym samymtym samym językuwszyscy ludzie śmieją sięludzie śmieją się wśmieją się w tymsię w tym samymw tym samym językuwszyscy ludzie śmieją się wludzie śmieją się w tymśmieją się w tym samymsię w tym samym języku

Są ludzie, którzy wciąż przewijają się przez nasze życie, są tacy, których nie spotkamy nawet w windzie, choć mieszkamy w tym samym domu.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli.Ludzie mogą się różnić wyglądem, religią, wykształceniem czy stanowiskiem, ale wszyscy są tacy sami. Wszyscy potrzebują miłości, są jej spragnieni.Nie śmiej się z innych… Śmieją się ludzie ra­dośni, a wyśmiewają - żałośni.opierają się o siebie plecami i śmieją się a ludzie miotają się po­między nimi