Wszyscy ludzie nieśmiali chętnie posługują się groźbami. A to dlatego, że czują, iż groźby wywarłyby na nich samych wielkie wrażenie.


wszyscy-ludzie-nieśmiali-chętnie-posługują-ę-groźbami-a-to-dlatego-że-czują-iż-groźby-wywarłyby-na-nich-samych-wielkie-wrażenie
monteskiuszwszyscyludzienieśmialichętnieposługująsięgroźbamitodlategożeczujągroźbywywarłybynanichsamychwielkiewrażeniewszyscy ludzieludzie nieśmialinieśmiali chętniechętnie posługująposługują sięsię groźbamiże czująiż groźbygroźby wywarłybywywarłyby nana nichnich samychsamych wielkiewielkie wrażeniewszyscy ludzie nieśmialiludzie nieśmiali chętnienieśmiali chętnie posługująchętnie posługują sięposługują się groźbamia to dlategoiż groźby wywarłybygroźby wywarłyby nawywarłyby na nichna nich samychnich samych wielkiesamych wielkie wrażeniewszyscy ludzie nieśmiali chętnieludzie nieśmiali chętnie posługująnieśmiali chętnie posługują sięchętnie posługują się groźbamiiż groźby wywarłyby nagroźby wywarłyby na nichwywarłyby na nich samychna nich samych wielkienich samych wielkie wrażeniewszyscy ludzie nieśmiali chętnie posługująludzie nieśmiali chętnie posługują sięnieśmiali chętnie posługują się groźbamiiż groźby wywarłyby na nichgroźby wywarłyby na nich samychwywarłyby na nich samych wielkiena nich samych wielkie wrażenie

Wszyscy ludzie wydają się nam śmieszni, z wyjątkiem nas samych.Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych.Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu.Są ludzie, którzy tyranizują nas samych tylko faktem swego istnienia. Na próżno odgradzamy się od nich setkami kilometrów, nic nie pomoże.Wszyscy ludzie są aktorami - skąd wziąć dla nich repertuar?Wszyscy się zmieniamy, a zmiana przychodzi niczym lekki wietrzyk poruszający zasłonami o brzasku dnia, jak ulotny zapach polnych kwiatów ukrytych w trawie. Zdarza się, że niekiedy odczuwają wtedy niewielki ból - myślą wtedy najczęściej, że złapali katar, albo też czują lekką odrazę na myśl o tym, co wczoraj było jeszcze dla nich najukochańsze.