Wszyscy ludzie w gruncie rzeczy są lepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory.


wszyscy-ludzie-w-gruncie-rzeczy-są-lepsi-aniżeli-ich-zewnętrzne-oblicze-ż-krępują-ich-pozory
robert louis stevensonwszyscyludziegruncierzeczylepsianiżeliichzewnętrzneobliczeniżkrępującepozorywszyscy ludzieludzie ww grunciegruncie rzeczyrzeczy sąsą lepsilepsi aniżelianiżeli ichich zewnętrznezewnętrzne obliczeniż krępującekrępujące ichich pozorywszyscy ludzie wludzie w grunciew gruncie rzeczygruncie rzeczy sąrzeczy są lepsisą lepsi aniżelilepsi aniżeli ichaniżeli ich zewnętrzneich zewnętrzne obliczeniż krępujące ichkrępujące ich pozorywszyscy ludzie w gruncieludzie w gruncie rzeczyw gruncie rzeczy sągruncie rzeczy są lepsirzeczy są lepsi aniżelisą lepsi aniżeli ichlepsi aniżeli ich zewnętrzneaniżeli ich zewnętrzne obliczeniż krępujące ich pozorywszyscy ludzie w gruncie rzeczyludzie w gruncie rzeczy sąw gruncie rzeczy są lepsigruncie rzeczy są lepsi aniżelirzeczy są lepsi aniżeli ichsą lepsi aniżeli ich zewnętrznelepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze

Wszys­cy ludzie w grun­cie rzeczy są lep­si aniżeli ich zewnętrzne ob­licze, niż krępujące ich pozory.Wszyscy ludzie pragną, aby ich chwalono.Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy.Wstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich.Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.Ludzie są tyle warci, co rzeczy, które wyprowadzają ich z równowagi.