Wszyscy mężczyźni powinni mieć swoje


wszyscy-mężczyź-powinni-mieć-swoje-koniki-bez-tego-życie-staje-ę-niemożliwe
katherine mansfieldwszyscymężczyźnipowinnimiećswojekonikibeztegożyciestajesięniemożliwewszyscy mężczyźnimężczyźni powinnipowinni miećmieć swojebez tegotego życieżycie stajestaje sięsię niemożliwewszyscy mężczyźni powinnimężczyźni powinni miećpowinni mieć swojebez tego życietego życie stajeżycie staje sięstaje się niemożliwewszyscy mężczyźni powinni miećmężczyźni powinni mieć swojebez tego życie stajetego życie staje siężycie staje się niemożliwewszyscy mężczyźni powinni mieć swojebez tego życie staje siętego życie staje się niemożliwe

Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Wszyscy jesteśmy pomyleni, ale tego, kto umie analizować swoje urojenia, nazywa się filozofem.Można mieć wątpliwości co do tego, jacy ludzie powinni posiadać potomstwo, ale niewątpliwie najmniej odpowiedni są rodzice.Jeżeli pamiętamy, że wszyscy jesteśmy pomyleni, to tajemnice znikają, a życie staje się zrozumiałe.Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują.Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić.