Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych.


wszyscy-mężczyź-są-własnośą-matek-i-to-jest-jedyna-prawdziwa-definicja-określająca-czym-właściwie-jest-własność-kobiet-zamężnych
oscar wildewszyscymężczyźniwłasnościąmatektojestjedynaprawdziwadefinicjaokreślającaczymwłaściwiewłasnośćkobietzamężnychwszyscy mężczyźnimężczyźni sąsą własnościąwłasnością matekjest jedynajedyna prawdziwaprawdziwa definicjaokreślająca czymczym właściwiewłaściwie jestjest własnośćwłasność kobietkobiet zamężnychwszyscy mężczyźni sąmężczyźni są własnościąsą własnością mateki to jestjest jedyna prawdziwajedyna prawdziwa definicjaokreślająca czym właściwieczym właściwie jestwłaściwie jest własnośćjest własność kobietwłasność kobiet zamężnychwszyscy mężczyźni są własnościąmężczyźni są własnością mateki to jest jedynajest jedyna prawdziwa definicjaokreślająca czym właściwie jestczym właściwie jest własnośćwłaściwie jest własność kobietjest własność kobiet zamężnychwszyscy mężczyźni są własnością mateki to jest jedyna prawdziwaokreślająca czym właściwie jest własnośćczym właściwie jest własność kobietwłaściwie jest własność kobiet zamężnych

Wszyscy mężczyźni żonaci są naturalnie własnością swych żon, i to jest jedyny prawdziwy majątek kobiet zamężnych. -Oscar Wilde
wszyscy-mężczyź-żonaci-są-naturalnie-własnośą-swych-żon-i-to-jest-jedyny-prawdziwy-majątek-kobiet-zamężnych
Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo. -Rahel Varnhagen von Ense
własność-własne-naszą-własnośą-jest-tylko-to-w-czym-nikt-nas-nie-jest-w-stanie-naśladować-do-tego-należy-również-nasze-jestestwo
Zrobić coś z niczego jest własnością Boga; zrobić z małej rzeczy wiele, to własność pracy. -Klementyna Hoffmanowa
zrobić-coś-z-niczego-jest-własnośą-boga-zrobić-z-łej-rzeczy-wiele-to-własność-pracy
Brzydota kobiet jest także pewnego rodzaju dobrem naturalnym - wiernych żon i matek. -Stanisław Breyer
brzydota-kobiet-jest-także-pewnego-rodzaju-dobrem-naturalnym-wiernych-żon-i-matek
Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda. -Kartezjusz
Żadna-logiczna-definicja-nie-pouczy-o-tym-czym-jest-prawda