Wszyscy myślą, że jestem surrealistką, ale ja nią nie jestem. Nigdy nie malowałam snów, ani sennych koszmarów. Malowałam moją własną rzeczywistość.


wszyscy-myślą-że-jestem-surrealistką-ale-ja-ą-nie-jestem-nigdy-nie-malowałam-snów-ani-sennych-koszmarów-malowałam-moją-własną
frida kahlowszyscymyślążejestemsurrealistkąalejaniąniejestemnigdymalowałamsnówanisennychkoszmarówmalowałammojąwłasnąrzeczywistośćwszyscy myśląże jestemjestem surrealistkąale jaja niąnią nienie jestemnigdy nienie malowałammalowałam snówani sennychsennych koszmarówmalowałam mojąmoją własnąwłasną rzeczywistośćże jestem surrealistkąale ja niąja nią nienią nie jestemnigdy nie malowałamnie malowałam snówani sennych koszmarówmalowałam moją własnąmoją własną rzeczywistośćale ja nią nieja nią nie jestemnigdy nie malowałam snówmalowałam moją własną rzeczywistośćale ja nią nie jestem

Nie jestem ani piękna ani inteligentna. Ale inteligencja byłaby tylko przeszkodą w moim zawodzie. -Jane Fonda
nie-jestem-ani-piękna-ani-inteligentna-ale-inteligencja-byłaby-tylko-przeszkodą-w-moim-zawodzie
Wszyscy jesteśmy robakami, ale wolno mi chyba wierzyć, że jestem robaczkiem świętojańskim. -Winston Churchill
wszyscy-jesteśmy-robakami-ale-wolno-mi-chyba-wierzyć-że-jestem-robaczkiem-świętojańskim
Ten człowiek, którego kochasz we mnie, oczywiście jest lepszy ode mnie. Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj, a ja postaram się być lepszym, niż jestem. -Michaił Priszwin
ten-człowiek-którego-kochasz-we-mnie-oczywiście-jest-lepszy-ode-mnie-ja-nie-jestem-taki-ale-ty-kochaj-a-ja-postaram-ę-być-lepszym-ż-jestem
Nie przyjechałem promować siebie, tylko zbiór moich sztuk. Nie jestem ani Doda, ani Cichopek. -Janusz Głowacki
nie-przyjechałem-promować-siebie-tylko-zbiór-moich-sztuk-nie-jestem-ani-doda-ani-cichopek
Wiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba. -Elizabeth Taylor
wiem-że-jestem-ładna-ale-mam-za-krótkie-nogi-za-że-stopy-i-dłonie-oraz-za-szerokie-biodra-mam-też-żo-podbródków-i-w-ogó-jestem-za-gruba