Wszyscy po prostu się ze mnie śmieją. Nie znoszę tego. Czy nie mogę być kimś innym? Mój Boże, jak długo można być sexy?


wszyscy-po-prostu-ę-ze-mnie-śmieją-nie-znoszę-tego-czy-nie-mogę-być-kimś-innym-mój-boże-jak-długo-można-być-sexy
marilyn monroewszyscypoprostusięzemnieśmiejąnieznoszętegoczyniemogębyćkimśinnymmójbożejakdługomożnasexywszyscy popo prostuprostu sięsię zeze mniemnie śmiejąnie znoszęznoszę tegoczy nienie mogęmogę byćbyć kimśkimś innymmój bożejak długodługo możnamożna byćbyć sexywszyscy po prostupo prostu sięprostu się zesię ze mnieze mnie śmiejąnie znoszę tegoczy nie mogęnie mogę byćmogę być kimśbyć kimś innymjak długo możnadługo można byćmożna być sexywszyscy po prostu siępo prostu się zeprostu się ze mniesię ze mnie śmiejączy nie mogę byćnie mogę być kimśmogę być kimś innymjak długo można byćdługo można być sexywszyscy po prostu się zepo prostu się ze mnieprostu się ze mnie śmiejączy nie mogę być kimśnie mogę być kimś innymjak długo można być sexy

Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana?  -respirer
jak-mogę-być-szczęśli­wa-kochając-sko­ro-to miłość-czy­-mnie-słabą-kiedy-mogę-wyg­rać-śli-uczu­cia-to przegrana 
Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies. -Janusz Leon Wiśniewski
boże-pomóż-mi być-­kim-człowiekiem-za ja­kiego-bie­rze-mnie-mój-pies
Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie. -Józef Tischner
zanim-ę-zbawią-trzeba-wiedzieć-kogo-zbawić-musisz-być-sobą-bo-śli-będziesz-kimś-innym-to-akurat-zbawią-tego-innego-a-nie-ciebie
Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być