Wszyscy prawdziwie wielcy ludzie lubią dawać się tyranizować słabej istocie.


wszyscy-prawdziwie-wielcy-ludzie-lubią-dawać-ę-tyranizować-słabej-istocie
jan lechońwszyscyprawdziwiewielcyludzielubiądawaćsiętyranizowaćsłabejistociewszyscy prawdziwieprawdziwie wielcywielcy ludzieludzie lubiąlubią dawaćdawać sięsię tyranizowaćtyranizować słabejsłabej istociewszyscy prawdziwie wielcyprawdziwie wielcy ludziewielcy ludzie lubiąludzie lubią dawaćlubią dawać siędawać się tyranizowaćsię tyranizować słabejtyranizować słabej istociewszyscy prawdziwie wielcy ludzieprawdziwie wielcy ludzie lubiąwielcy ludzie lubią dawaćludzie lubią dawać sięlubią dawać się tyranizowaćdawać się tyranizować słabejsię tyranizować słabej istociewszyscy prawdziwie wielcy ludzie lubiąprawdziwie wielcy ludzie lubią dawaćwielcy ludzie lubią dawać sięludzie lubią dawać się tyranizowaćlubią dawać się tyranizować słabejdawać się tyranizować słabej istocie

Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcyStarcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami.Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami.Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają.