Wszyscy rzecznicy rządowi mają kłopoty. Nie można przecież wziąć kulki końskiego łajna, opakować jej w staniol i sprzedawać jako delikates.


wszyscy-rzecznicy-rządowi-mają-kłopoty-nie-można-przecież-wziąć-kulki-końskiego-łajna-opakować-jej-w-staniol-i-sprzedawać-jako-delikates
friedrich nowottnywszyscyrzecznicyrządowimająkłopotyniemożnaprzecieżwziąćkulkikońskiegołajnaopakowaćjejstaniolsprzedawaćjakodelikateswszyscy rzecznicyrzecznicy rządowirządowi mająmają kłopotynie możnamożna przecieżprzecież wziąćwziąć kulkikulki końskiegokońskiego łajnaopakować jejjej ww staniolstaniol ii sprzedawaćsprzedawać jakojako delikateswszyscy rzecznicy rządowirzecznicy rządowi mająrządowi mają kłopotynie można przecieżmożna przecież wziąćprzecież wziąć kulkiwziąć kulki końskiegokulki końskiego łajnaopakować jej wjej w staniolw staniol istaniol i sprzedawaći sprzedawać jakosprzedawać jako delikateswszyscy rzecznicy rządowi mająrzecznicy rządowi mają kłopotynie można przecież wziąćmożna przecież wziąć kulkiprzecież wziąć kulki końskiegowziąć kulki końskiego łajnaopakować jej w stanioljej w staniol iw staniol i sprzedawaćstaniol i sprzedawać jakoi sprzedawać jako delikateswszyscy rzecznicy rządowi mają kłopotynie można przecież wziąć kulkimożna przecież wziąć kulki końskiegoprzecież wziąć kulki końskiego łajnaopakować jej w staniol ijej w staniol i sprzedawaćw staniol i sprzedawać jakostaniol i sprzedawać jako delikates

Wszyscy ludzie są aktorami - skąd wziąć dla nich repertuar?Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Ludzie mogą się różnić wyglądem, religią, wykształceniem czy stanowiskiem, ale wszyscy są tacy sami. Wszyscy potrzebują miłości, są jej spragnieni.Nie skry­je diabeł końskiego kopyta.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.