Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.


wszyscy-wiedzą-że-coś-nie-da-ę-zrobić-i-wtedy-pojawia-ę-ten-jeden-który-nie-wie-że-ę-nie-da-i-on-właśnie-to-coś-robi
albert einsteinwszyscywiedzążecośniedasięzrobićwtedypojawiatenjedenktórywiedaonwłaśnietorobiwszyscy wiedząże coścoś nienie dada sięsię zrobići wtedywtedy pojawiapojawia sięsię tenten jedenktóry nienie wiesię nienie dai onon właśniecoś robiże coś niecoś nie danie da sięda się zrobići wtedy pojawiawtedy pojawia siępojawia się tensię ten jedenktóry nie wieże się niesię nie dai on właśniewłaśnie to cośże coś nie dacoś nie da sięnie da się zrobići wtedy pojawia sięwtedy pojawia się tenpojawia się ten jedenże się nie daon właśnie to cośwłaśnie to coś robiże coś nie da sięcoś nie da się zrobići wtedy pojawia się tenwtedy pojawia się ten jedeni on właśnie to cośon właśnie to coś robi

Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi -Einstein
wszyscy-uważają-że-czegoś-nie-da-ę-zrobić-aż-przychodzi-taki-jeden-który-nie-wie-że-ę-nie-da-i-on-właśnie-to-robi
Filozofia nie jest
filozofia-nie-jest-wiedzą-którą-można-by-nabyć-i-bezpośrednio-zastosować-nic-z-niej-nie-można-zrobić-to-ona-robi-coś-z-tych-co-ę-jej
Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych. -George Bernard Shaw
ten-który-coś-potrafi-robi-to-kiedy-nie-potrafi-uczy-innych
Zgodny chór pojawia się dopiero wtedy, kiedy każdy jego uczestnik robi dokładnie swoje. -Władysław Grzeszczyk
zgodny-chór-pojawia-ę-dopiero-wtedy-kiedy-każdy-jego-uczestnik-robi-dokładnie-swoje