Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć.


wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
pablo picassowszyscywiemyżesztukaniejestprawdąsztukatokłamstwoktórepozwalauświadomićsobieprawdęprzynajmniejjakądanenamzrozumiećwszyscy wiemyże sztukasztuka nienie jestjest prawdąktóre pozwalapozwala uświadomićuświadomić sobiesobie prawdętę przynajmniejjaką danedane namnam jestjest zrozumiećże sztuka niesztuka nie jestnie jest prawdąsztuka to kłamstwoktóre pozwala uświadomićpozwala uświadomić sobieuświadomić sobie prawdęjaką dane namdane nam jestnam jest zrozumiećże sztuka nie jestsztuka nie jest prawdąktóre pozwala uświadomić sobiepozwala uświadomić sobie prawdęjaką dane nam jestdane nam jest zrozumiećże sztuka nie jest prawdąktóre pozwala uświadomić sobie prawdęjaką dane nam jest zrozumieć

Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. -Pablo Picasso
sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę
nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze