Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy.


wszystkie-cierpienia-pochodzą-z-zewnątrz-są-niczym-w-porównaniu-z-ciemną-nocą-duszy
edyta steinwszystkiecierpieniapochodzącezewnątrzniczymporównaniuciemnąnocąduszywszystkie cierpieniacierpienia pochodzącepochodzące zz zewnątrzzewnątrz sąsą niczymniczym ww porównaniuporównaniu zz ciemnąciemną nocąnocą duszywszystkie cierpienia pochodzącecierpienia pochodzące zpochodzące z zewnątrzz zewnątrz sązewnątrz są niczymsą niczym wniczym w porównaniuw porównaniu zporównaniu z ciemnąz ciemną nocąciemną nocą duszywszystkie cierpienia pochodzące zcierpienia pochodzące z zewnątrzpochodzące z zewnątrz sąz zewnątrz są niczymzewnątrz są niczym wsą niczym w porównaniuniczym w porównaniu zw porównaniu z ciemnąporównaniu z ciemną nocąz ciemną nocą duszywszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrzcierpienia pochodzące z zewnątrz sąpochodzące z zewnątrz są niczymz zewnątrz są niczym wzewnątrz są niczym w porównaniusą niczym w porównaniu zniczym w porównaniu z ciemnąw porównaniu z ciemną nocąporównaniu z ciemną nocą duszy

naj­bar­dziej lu­bię gdy ciemną nocą przychodzisz do mnie niczym tajemnica gdy w czułych objęciach uk­ry­ta za­sypiam i chwy­tam kur­czo­wo i trzy­mam się życia w tej cud­nej roz­koszy w twych oczu pieszczocie ma­leńka tak leżę pod tar­czą księżyca Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą.Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów.Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą.