Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć.


wszystkie-dni-są-dobre-aby-ę-urodzić-wszystkie-dni-są-dobre-aby-umrzeć
jan xxiiiwszystkiednidobreabysięurodzićwszystkieumrzećwszystkie dnidni sąsą dobreaby sięsię urodzićwszystkie dnidni sąsą dobreaby umrzećwszystkie dni sądni są dobreaby się urodzićwszystkie dni sądni są dobrewszystkie dni są dobrewszystkie dni są dobre

Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka.Wszystkie dobre maksymy istnieją w świecie; chybią się tylko w ich stosowaniu....władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie.W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.